De 11 Incoterms® regels

Er zijn elf verschillende Incoterms® regels. Welke regel er in een contract gebruikt wordt, verschilt per situatie. Het belangrijkste verschil tussen deze International Commercial Terms is het punt waarop het risico van de zending verschuift van verkoper naar koper. Dus wanneer is de koper verantwoordelijk voor:

  1. De kosten van het transport
  2. Het risico van de zending
  3. De verzekering

Voor veelgestelde vragen betreffende de Incoterms bekijk ons FAQ.

REGELS VOOR ELKE WIJZE VAN VERVOER

EXW - Af Fabriek

‘Ex Works’ (Af Fabriek) houdt in dat de verkoper levert wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats(bijvoorbeeld werkplaats, fabriek, opslagplaats, etc ...). De verkoper is niet verplicht de goederen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald, noch de uitklaring te verzorgen waar die van toepassing is.

FCA - Vrachtvrij tot vervoerder

‘Free to Carrier’ (Vrachtvrij tot Vervoerder) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper, in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats. Partijen wordt met klem aangeraden om het punt binnen de overeengekomen plaats van levering zo duidelijk mogelijk te omschrijven, aangezien het risico op dat punt overgaat naar de koper.

CPT - Vracht betaald tot

‘Carriage Paid To’ (Vracht Betaald Tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een door de koper aangewezen andere persoon op een overeengekomen plaats (wanneer partijen een dergelijke plaats zijn overeengekomen) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen, moet betalen.

CIP - Vracht en verzekering betaald tot

‘Carriage and Insurance Paid To’ (Vracht en Verzekering Betaald tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper op een overeengekomen plaats (als een dergelijke plaats is overeengekomen tussen partijen) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport betalen dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen. De verkoper sluit ook een verzekeringscontract af tot dekking van het risico dat de koper loopt voor schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

DAT - Geleverd op terminal

‘Delivered at Terminal' (Geleverd op Terminal) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen, eenmaal gelost van het aankomende vervoermiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld in de overeengekomen terminal in de genoemde haven of plaats van bestemming. ‘Terminal’ slaat opiedere plaats, overdekt of niet, zoals een kade, opslagplaats, container-, weg-, spoor- ofluchtvrachtterminal. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de terminal in de overeengekomen haven of plaats van bestemming te brengen en ze daar te lossen.

DAP - Geleverd ter bestemming

‘Delivered at Place' (Geleverd ter Bestemming) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen.

DDP - Geleverd Rechten tot Betaald

‘Delivered Duty Paid’ (Geleverd Rechten Betaald) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen en moet de goederen niet alleen uitklaren maar ook inklaren, alle rechten zowel bij uitvoer als bij invoer betalen en alle douane formaliteiten vervullen.

REGELS VOOR VERVOER OVER ZEE EN BINNENWATEREN

FAS- Vrachtvrij langszij schip

‘Free Alongside Ship’ (Vrachtvrij Langszij Schip) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de koper heeft aangeduid worden geplaatst (bijvoorbeeld op een kade of op een binnenschip). Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich langszij het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

FOB-Vrachtvrij aan boord

‘Free on Board’ (Vrachtvrij aan Boord) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip dat de koper heeft aangeduid in de overeengekomen haven van verscheping levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

CFR- Kostprijs en vracht

‘Cost and Freight’ (Kostprijs en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten en betalen voor de kosten en vracht, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te brengen.

CIF- Kostprijs, verzekering en vracht

‘Cost, Insurance and Freight’ (Kostprijs Verzekering en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten voor en de kosten en vracht betalen, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te brengen.


Bron: ICC | Voor de volledige Incoterms kan je deze opvragen bij de ICC Publicaties

Geschiedenis van de Incoterms